Privacybeleid van De Schrijfschool

De Schrijfschool, gevestigd aan Eendrachtsstraat 145A, 3012 XK Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

De Schrijfschool, Eendrachtsstraat 145A, 3012 XK Rotterdam.
Evelyn Strube is onze Functionaris Gegevensbescherming. Ze is te bereiken via info@deschrijfschool.com

Persoonsgegevens die wij verwerken:

De Schrijfschool verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. In ons geval zijn dat jouw voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer.

De Schrijfschool verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Verkopen van tickets voor cursussen
Voor de verkoop van deze tickets gebruikt De Schrijfschool de services van Stager. Bekijk de verwerkersovereenkomst van Stager.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@deschrijfschool.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming:

De Schrijfschool neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

De Schrijfschool bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:

De Schrijfschool verstrekt alleen gegevns aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

De Schrijfschool gebruikt alleen technische en functionele cookies. De analytische cookies die we gebruiken maken geen inbreuk op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Afmelden voor cookies kan door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan door De Schrijfschool.
Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, in een computerbestand naarjou of een ander(e), door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt je verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@deschrijfschool.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou en niet door iemand anders is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart – ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek.
De Schrijfschool wijst je er op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

De Schrijfschool neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@deschrijfschool.com.

Onze nieuwsbrief ontvangen?